->

Video & Báo chí

Thư gửi các nhà lãnh đạo thế giới

FLCCC đã cùng với các cơ quan khoa học và nhân đạo khác trên thế giới viết thư cho các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia nhằm nỗ lực cứu sống người dân của họ khỏi sự tàn phá của đại dịch coronavirus. Vì nhiều nhà lãnh đạo không biết về sự an toàn và hiệu quả của ivermectin trong điều trị Covid-19, hoặc được những người khác thúc giục không sử dụng loại thuốc rẻ tiền và sẵn có này, chúng tôi viết thư này để chia sẻ các phác đồ điều trị của chúng tôi cùng với tin tức về kết quả phòng ngừa thành công và điều trị sớm hiện đã được hiển thị rõ ràng ở nhiều quốc gia. Bức thư đầu tiên được gửi đến Indonesia.