->

Bản phát hành FLCCC

Covid, Ivermectin và Tội ác của Thế kỷ

Tiến sĩ Pierre Kory, Giám đốc Y tế của Liên minh FLCCC, tham gia cùng Bret Weinstein, người dẫn chương trình The DarkHorse Podcast để thảo luận về “Covid, Ivermectin và Tội ác của thế kỷ. ”  Chương trình này, được nhiều người nhanh chóng gọi là "podcast hay nhất mà tôi từng nghe" đưa ra sự thật về ivermectin và cách ngăn chặn hiệu quả của nó. COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người.