->

Thư chính phủ

Thư chính phủ

Chúng tôi đang cố gắng cứu sống bằng cách viết thư cho các nhà lãnh đạo thế giới để khuyến khích họ sử dụng các loại thuốc rẻ tiền, sẵn có, an toàn và hiệu quả trong các quy trình của chúng tôi để ngăn ngừa và điều trị các đợt bùng phát COVID-19. Dưới đây là những bức thư chúng tôi đã gửi.