->

Video & Hướng dẫn trên Ivermectin

Hiệu quả của Ivermectin chống lại COVID ‑ 19

Dưới đây là video và slide deck của Dr. Pierre KoryBài giảng được đưa ra trong hội thảo trên web ngày 27 tháng 2021 năm XNUMX do YPO Gold's Southern California Chapter tổ chức.

Slide trình bày trên ivermectin cho YPO Gold

Các phác đồ điều trị và dự phòng của Liên minh FLCCC cho COVID-19: