->

Mạng & Hỗ trợ

Chào mừng bạn đến với Y tá cho FLCCC

Chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Nhóm này được thành lập để tạo thành một mạng lưới hỗ trợ cho các y tá tham gia vào COVID-19 khủng hoảng và đang tìm cách hỗ trợ tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng y tá là trụ cột của sức khỏe cộng đồng và họ thực hiện nhiều vai trò trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và có những vai trò tác động đến cộng đồng của họ.

Tham gia mạng lưới của chúng tôi

Kết nối

biểu tượng odysee
instagrama_icon
facebook_social media_social_icon
telegram_icon

Công cụ giáo dục: Học, Dạy, Chia sẻ

  • Thông tin để chia sẻ và in
Đồ họa thông tin FLCCC
I-PREVENT logo
Biểu trưng I-CARE
FLCCC-Protocol-2022 ---I-RECOVER-LC
I-RECOVER: Biểu trưng Điều trị Sau Tiêm chủng
  • Đi đến Odyssey Kênh và chia sẻ video giáo dục của chúng tôi
Hình thu nhỏ video Giáo dục Bệnh nhân
  • Lời chứng thực từ các y tá như bạn!