->

Mạng & Hỗ trợ

Tham gia Liên minh FLCCC

Liên minh FLCCC hoan nghênh các thành viên là bác sĩ, y tá, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác, bệnh viện và các tổ chức dựa trên sức khỏe từ khắp nơi trên thế giới sử dụng hoặc hỗ trợ các phác đồ điều trị dự phòng, ngoại trú hoặc bệnh viện của FLCCC cho COVID-19. Các bên ký kết với Liên minh FLCCC trở thành đối tác trong sứ mệnh cứu sống này và giúp nâng cao nhận thức và thực hiện MATH+ bệnh viện điều trị, I-MASK+ phòng ngừa và điều trị sớm, I-MASS tại nhà và giao thức phân phối hàng loạt, và I-RECOVER, phác đồ dành cho bệnh nhân mắc các triệu chứng COVID đường dài. Giúp chúng tôi chấm dứt đau khổ.

Bạn sẽ tự động nhận được một email xác nhận sau khi đăng ký để đăng ký vào danh sách gửi thư thành viên của chúng tôi.

Dữ liệu / Liên kết của bạn

  • Các thành phần của MATH+ đã sử dụng
  • Thành viên ẩn danh