->

Trang Trợ giúp & Hướng dẫn cho Trang web này

Thông tin để chia sẻ với bác sĩ của bạn

Nếu bạn hoặc các thành viên trong gia đình bạn muốn bắt đầu  I-MASK+ Quy trình Phòng ngừa và Điều trị Ngoại trú Sớm cho Bệnh nhân, và bạn không biết bắt đầu từ đâu, thì bạn đã đến đúng nơi!

Hành động bây giờ!

Trên trang này là các liên kết đến các tài nguyên bạn có thể sử dụng để tìm hiểu thêm về tất cả các thành phần của giao thức; và tìm cách tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ y tế coi thuốc trong phác đồ của chúng tôi là phương pháp điều trị có thể. Ngoài ra còn có các liên kết đến thông tin và nghiên cứu khoa học mà bác sĩ của bạn có thể muốn xem xét trước khi kê đơn ivermectin, fluvoxamine hoặc các loại thuốc khác trong phác đồ. Trong trường hợp bác sĩ của bạn không kê đơn thuốc, chúng tôi cũng đã bao gồm các liên kết đến các nhà cung cấp telehealth khác có thể giúp bạn.

Các phương pháp điều trị yêu cầu các quyết định lâm sàng độc lập của bác sĩ dựa trên hoàn cảnh của từng bệnh nhân. Các bác sĩ được liệt kê ở đây đều quen thuộc và sử dụng các giao thức FLCCC nếu có, nhưng không có đảm bảo nào được đưa ra đối với các phương pháp điều trị thực tế được cung cấp hoặc chất lượng dịch vụ.

Đưa thông tin này đến bác sĩ của bạn:

COVID-19 Danh bạ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc

Nếu bác sĩ không kê đơn ivermectin cho bạn, vui lòng liên hệ với một trong các nhà cung cấp được liệt kê dưới đây.

Những Lời khuyên Quan trọng Khi Chọn một Nhà cung cấp Y tế:

  • Kiểm tra đánh giá từ các bệnh nhân khác
  • Hỏi trước về giá cả cho các dịch vụ
  • Nếu có thể, hãy gọi cho nhiều nhà cung cấp
  • Kiểm tra hội đồng y tế của tiểu bang để xem liệu nhà cung cấp có hồ sơ kỷ luật hay không. thăm nom: Checkbook.org

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VÀ TỪ CHỐI:

  • Danh sách bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ y tế này CHỈ là một tập hợp các thông tin được cung cấp như một sự tiện lợi.
  • Nó không phải là một khuyến nghị của nhà cung cấp cũng không phải là xác minh về trình độ hoặc thực hành của nhà cung cấp, y tế hoặc khác.
  • FLCCC chưa thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào về các nhà cung cấp dịch vụ y tế, cũng như tính chính xác của thông tin được cung cấp ở đây.
  • Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên điều tra và đánh giá độc lập.
  • FLCCC, các bác sĩ và hiệu trưởng của nó cũng như bất kỳ cá nhân nào liên quan đến FLCCC đều không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin được cung cấp ở đây, và việc bạn sử dụng thông tin đó, hoặc trang web này, thừa nhận và chấp nhận các điều khoản này.
NAMEUS LOCATIONS SERVEDSHIPS
INTERNATIONAL
US Based
A.J.Preckshot Compounding Pharmacy
Peoria, IL
(309) 679-2047
[email protected]
https://preckshotpharmacy.com/

Prescription required. Same-day shipping excluding holidays and weekends.
***Arizona (pending license), Colorado, Florida, Idaho, Illiinois, Indiana, Iowa, Missouri, Oklahoma, Pennsylvania, WisconsinNOYES
Everwell Specialty Pharmacy
6506 N Davis Hwy
Pensacola, FL 32504
Telephone: (855) 507-2560
Fax: (850) 473-9935
[email protected]
https://www.everwellrx.com/ivermectin/

Prescription required. On average, an Ivermectin prescription for a person weighing 160 pounds will cost $79 plus shipping.
**Alabama, Alaska, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New York, North Carolina, Ohio, South Carolina, Tennessee, West VirginiaNOYES
Orlando Pharmacy
2909 N Orange Ave, Ste 112
Orlando, FL 32804
(407) 898-1331
[email protected]
https://www.orlandopharmacy.net/
**Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Missouri, Ohio, South Carolina, Texas, Utah, VirginiaNOYES
SevenCells.com Telehealth Platform
Stuart, FL
Ivermectin product page here

All FLCCC Orders Are $10 Off. Use code FLCCC at Checkout.

Please use our telehealth platform to order all products including but not limited to IVERMECTIN. Our prescribers have no other way to review orders for products.
Ordering is easy with our network prescribers, pharmacist and custom compounding lab. Each telehealth consultation costs $25. Got questions? E-mail us at [email protected]
We offer compounding dosages in 8mg, 10mg, 12mg, 14mg, 16mg, 18mg, 20mg, 22mg, 24mg, 26mg, and 28mg at $9.97 per capsule based on weight.
Seven Cells. Health. In Your Hands.

Nitazonxanide available with prescription
*Alaska, Arizona, California, Connecticut, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Guam, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingNOYES
Custom Health Pharmacy
(920) 884-7345
Greenbay, WI
https://customhealthpharmacy.com/
WisconsinNOYES
Apple Pharmaceuticals
Andheri (East), Mumbai-400069
+91-9987711567 WhatsApp
[email protected]
https://myapplepharma.com/

Check website for countries shipped to.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Buy-Pharma
(800) 518-8104 (toll free)
[email protected]
https://www.buy-pharma.md/

Charges by credit card will come from a China merchant instead of buy-pharma.
International transaction and currency conversion fee applies. Bitcoin accepted.
In case the delivery is not made on time, is misplaced or damaged; We will replace or provide a full refund. Your order will reach you within 8-22 days. Typically you will receive it within 15 days.
Check website for countries shipped to.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Indiamart
Noida-201305, Uttar Pradesh, India
+91-9696969696
[email protected]
https://dir.indiamart.com/

Check website for countries shipped to.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyominYESNO
Partell Pharmacy
5835 S. Eastern Ave, #101
Las Vegas, NV 89119
Telephone: (702) 791-3800
Fax: (702) 791-3630
[email protected]
https://www.partellpharmacy.com/
Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hiwaii, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota, New Jersey, New Mexico, Nevada, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, West Virginia, WyomonNoYES
PDLabs Compounding Pharmacy
Cedar Park, TX
(512) 219-0724
(512) 219-0943 (fax)
[email protected]
https://pdlabsrx.com/
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingNOYES
River Professional Group
(888) 848-1945
River Professional Group


We are an International Prescription Referral Centre that assists customers in getting affordable medications.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Vallabh Enterprise/Shreeji Impex
Surat, Gujarat, India
+91 (992) 517-1777 WhatsApp
[email protected]
https://www.shreejiimpex.co.in/

Check website for countries shipped to.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
WellErectile
Dadar, Mumbai, India
[email protected]
(914) 241-5522
https://www.wellerectile.com/"

Check website for countries shipped to.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
College Pharmacy
Colorado Springs, CO
(719) 262-0022
[email protected]
https://www.collegepharmacy.com/

Prescription required, check website for countries shipped to.
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESYES
Canadian Pharmacy King
British Columbia, Canada
[email protected]
http://canadianpharmacyking.com

Prescription required.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Anderson Compounding Pharmacy
310 Bluff City Hwy
Bristol, TN 37620
Telephone: (423) 764-4136
Fax: (423) 764-5167
https://andersoncompounding.com/
Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingNOYES
Apogee Bio-Pharm, LLC
788 Convery Blvd, Perth Amboy, NJ
(732) 902-6575
apogeebiopharm.com
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingNOYES
Honeybee Health
Culver City, CA
(833) 466-3979
https://honeybeehealth.com/

Prescription required.
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingNOYES
ValeoRX
World Trade Center, Benito Juarez, Col. Napoles, Mexico
(888) 254-4844
(480) 220-6656 USA direct
[email protected]
https://www.valeorx.com/

Prescription required. We ship via next-day air. No restrictions.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Califoronia, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisianna, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, Guam, Virgin IslandsNONO
Kay Biotech Private Limited
New Dehli, India
+ 91 (931) 169-4328
[email protected]
https://www.kaybiotech.com/

We provide ivermectin 12mg, 6mg, 3mg and many more Covid 19 related medicines. Orders are shipped in discreet packaging with manfacturer's stamp.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
AllMedRx Speciality Pharmacy
Palm Beach Gardens, FL
(561) 557-1645
allmedrx.net
https://allmedrx.org/

Prescription required.
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Wisconsin, WyomingNOYES
Invictus Pharmacy
Rochelle Park, NJ
(201) 880-7000
[email protected]
www.invictuspharmacy.com/

Prescription required.
Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania,Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingNOYES
Legacy Specialty Pharmacy
Ridgewood, NY
(718) 456-7300
[email protected]
PharmacyLegacy.com

Prescription required.
New YorkNOYES
Ron's Apothecary Shoppe
Juneau, AK
(907) 789-0458
https://ronsapothecary.com

Prescription required.
AlaskaNOYES
Farmacia
del Nino, Mexico
(877) 164-6823 WhatsApp
https://farmaciasdelnino.mx/

Check website for countries shipped to.
~ Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Mexi Pharmacy
Mexico
(877) 164-6823 WhatsApp
https://mexipharmacy.mx/

Check website for countries shipped to.
~ Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Mexican City Pharmacy
Chicago, IL
+52 (312) 243-7646
(733) 862-8034 (US residents)
https://www.mexicocityusa.org/

Check website for countries shipped to.
~ Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Fusion Specialty Pharma
Santa Clara, UT
(435) 703-9680
https://www.fusionspecialtypharmacy.com/

Prescription required.
Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Utah, Virginia, Washington, WyomingNOYES
Pure Science Rx
(800) 614-8512
[email protected]
https://www.puresciencerx.com/

Rapid at home tests for $40. CDC approved for international flights as well as employers/schools.
Alaska, Arizona, Califoronia, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, WisconsinNOYES
Tampa Specialty Pharmacy LLC
Tampa, FL
(813) 644-7277
[email protected]
https://benzer-pharmacy-pharmacy.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

Prescription required.
Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Wisconsin, WyomingNOYES
Pharmaprodia
Surprise, AZ
(623) 404-1000
(623) 432-5500 (Weekend number)
[email protected]
https://www.pharmaprodia.com/home

Prescription required.
Integrative and Functional Medicine expert supprt.
ArizonaNOYES
Potter's House Apothecary
Peoria, AZ
(623) 362-9322
https://pottershouserx.com/

Prescription required
ArizonaNOYES
Prescott Compounding Pharmacy
Prescott, AZ
(928) 515-2354
https://prescottrx.com/#

Prescription required.
ArizonaNOYES
Custom RX Pharmacy and Wellness Concepts
Witchita, KS
(855) 287-6879
For prescriber inquiries, please contact us at [email protected]
For patient inquiries, please contact us at [email protected]
Arizona, Arkansas, California, Colorado, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingNOYES
SmartScript Pharmacy LLC
Oshkosh, WI
(844) 476-2781

https://www.smartscriptpharmacy.com/

Prescription required.
Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Maine, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Texas, Vermont, Wisconsin, WyomingNOYES
Strive Pharmacy
Gilbert, AZ
(480) 626-4366
https://strivepharmacy.com/

Prescription required.
Arizona, California, Colorado, UtahNOYES
AAA Compunding Pharmacy/Communty Pharmacy
7921 Westminster Blvd.
West Minster, CA 92683
Telephone: (714) 988-6888
Fax: (714) 677-2400
[email protected]
Arizona, California, Nevada, WashingtonNOYES
AmEx Pharmacy
1515 Elizabeth St
Melbourne, FL 32901
(800) 644-9431

https://pmlctex.com/

Prescripition required
Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisianna, Maine, Mayrland, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Dakota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Nevada, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Virginia, Wisconsin, West Virginia, WyomingNOYES
Victory Pharmacy & Medical Clinic
4303 Victory Dr.
Austin, TX 78704
(512) 462-3627, Option 6

https://www.victorymed.com/

Prescription required.
Licensed to practice medicine in the following states: Colorado, Florida, Idaho, New York, Texas
Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Minnesota, Montana, North Carolina, New Hampshire, New Mexico, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Utah, Texas, Vermont, Washington, Wisconsin, West VirginiaNOYES
Optimal Wellness Pharmacy
Irvine, CA
(949) 861-3170
[email protected]
https://www.optimalwellnessrx.com/
CaliforniaNO
ScriptWorks Pharmacy
Walnut Creek, CA
(925) 934-4400
[email protected]
https://scriptworksrx.com/

Prescription required.
CaliforniaNOYES
Valley Prescribing & Compounding Pharmacy
Merced, CA
(209) 722-5765
https://www.valleyrxandcompounding.com/

Prescription required.
California, Nevada, TennesseeNOYES
Health & Wellness Compounding Pharmacy
Nashville, TN
(615) 383-3784
https://www.myhwcp.com/

Prescription required.
Colorado, District of Columbia, Indiana, Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, VirginiaNOYES
Town & Country Compounding Pharmacy
Ramsey, NJ
(201) 447-2020
https://tccompound.com/

Prescription required.
Connecticut, Delaware, Florida, Kentucky, Ohio, Massachusetts, Maryland, Minnesota, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode IslandNOYES
Pioneer Health Compounding Pharmacy, LLC
520 Hartford Turnpike, Suite D
Vernon, CT 06066
(860) 979-0089
[email protected]
https://pioneerhealthcenter.com/

Prescription required.
ConnecticutNOYES
Break Free Pharmacy
West Palm Beach, FL
(561) 268-2552
https://www.breakfreepharmacy.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
Family Care Pharmacy
Plant City, FL
(813) 659-9777
https://www.familycarepharmacy.org/

Prescription required.
FloridaNOYES
Gulf Care Pharmacy
Bradenton, FL
(941) 500-1066
[email protected]
https://gulfcarepharmacy.com/

Next-day shipping and/or overnight shipping at upon request and at patient's expense.
FloridaNOYES
Palms Pharmacy
Tampa, FL
(813) 252-9063
[email protected]
https://www.thepalmspharmacy.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
Pillbox 123 Pharmacies
Pembroke Pines, FL
(954) 432-7455
https://www.pillbox123.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
Sarasota Apothecary
Sarasota, FL
(941) 218-4090
[email protected]
https://sarasotaapothecary.com/

Next-day shipping and/or overnight shipping is available upon request at patient's expense.
FloridaNOYES
Sewall's Point Pharmacy & Compounding
3754 SE Ocean Blvd, Stuart, FL
Tel: (772) 600-8077
Fax: (772) 600-5576
[email protected]
https://www.sewallspointpharmacy.com/

Prescription required.

Florida & locally to include the following counties: Martin, Palm Beach, Indian River, Stuart, Jupiter, Teqeuesta, and Port St. Lucie.

Sign-up for our App: https://patient.rxlocal.com/onboarding/index

Let us know how our service is: https://hibu.us/BCMAB
FloridaNOYES
Space Coast Community Pharmacy
Rockledge, FL
(321) 636-2275
[email protected]
FloridaNOYES
Sunlife Pharmacy
Palm Harbor, FL
(727) 491-8300
[email protected]
https://www.sunliferx.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
WellPack Pharmacy
Tallahassee, FL
(850) 765-4026
[email protected]
https://wellpackrx.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
West Cocoa Pharmacy and Compounding
Cocoa, FL
(321) 305-6909
[email protected]
https://www.cocoapharmacy.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
Recharge Pharmacy & Clinic
Ocala, FL
(352) 512-9996
https://rechargeocalaclinic.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
The Medicine Shop Pharmacy
Trinity, FL
(727) 375-2502
https://trinity.medicineshoppe.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
Trinova Health
Tampa, FL
(813) 551-1165
https://www.trinovahealth.com/

Prescription required.
Florida, Georgia, Illinois, Maine, Mississippi, Pennsylvania, TennesseeNOYES
The Compounding Lab Pharmacy
Johnson City, TN
(423) 328-9333
https://www.thecompoundinglabpharmacy.com/

Prescription required.
Florida, Tennessee NOYES
Moon's Pharmacy Inc.
Tifton, GA
(229) 382-3711
[email protected]

https://www.moonspharmacy.com/

Prescription required
GeorgiaNOYES
SoWal Health & Drug
Miramar Beach, FL
(850) 424-7438
[email protected]

https://www.sowalrx.com/

Prescription required.
Florida, TexasNOYES
Cherokee Custom Script Pharmacy
Canton, GA
(770) 704-6161
https://cherokeecustomrx.com/

Prescription required.
GeorgiaNOYES
Corner Drugs
Chatsworth, GA
(706) 695-0444
https://www.cornerdrugsrx.com/

Prescription required.
GeorgiaNOYES
Carolina Infusion & Compounding Pharmacy
Ridgeland, SC
(843) 547-1188
http://carolinainfusion.com/

Prescription required.
Georgia, South Carolina, New YorkNOYES
Portico Pharmacy
Meridian, Idaho
(208) 288-4341
https://porticopharmacy.wordpress.com/

Prescription required.
IdahoNOYES
Sandpoint Super Drug
Sandpoint, ID
(208) 263-1406
[email protected]
https://www.sandpointsuperdrug.com/

Prescription required.

Defense packs available for $70.00 which includes Vitamin D 50,000 unites for 7 to 10 days while treating COVID
IdahoNOYES
Your Pharmacy Corp
4050 Healthway Drive, Aurora, IL
(630) 318-3616, (708) 852-2204 (mobile)
Fax: (630) 687-1657
[email protected]

Prescription required.
IllinoisNOYES
Midwest Compounders Pharmacy
Lenexa, KS
(888) 245-3012
https://https://www.mwcpharmacy.com/

Prescription required.
Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, New Mexico, Nevada, Rhode Island, Utah, WisconsinNOYES
3 Rivers Pharmacy
3537 N. Anthony Blvd.
Fort Wayne, IN 46805
Telephone: (260) 373-1083
Fax: (260) 739-3927
[email protected]
https://www.covid19testingfortwayne.com/
IndianaNOYES
Health Dimensions Rx
Farmington, MI
(800) 836-2303
[email protected]
https://www.hdrx.com/

Prescription required.
Indiana, Illinois, Michigan, Ohio, WisconsinNOYES
Carmel Prescription Shop
Carmel, IN
[email protected]
(317) 688-7050
https://www.carmelprescriptionshop.com/

Prescription required.
IndianaNOYES
Panacea Compounding Pharmacy
Southfield, MI
(248) 841-4325
[email protected]
https://www.panaceacrx.com/

Prescription required.
MichiganNOYES
Royals Pharmacy
Ferndale, MI
(248) 566-0166
[email protected]
https://www.royalspharmacyrx.com/
MichiganNOYES
The Balanced Pharmacist
Whitefish, MT
(406) 270-5244
https://www.thebalancedpharmacisty.com/

Guides people to protocols for treating COVID. Does not dispense Ivermectin but recommends its use.
Will connect people with Ivermectin prescribers. Does have access to the supplements needed in FLCCC's protocols.
MontanaNOYES
Louderback Drug
Madison, Nebraska
402) 454-2525
[email protected]

Prescription required.
NebraskaNOYES
Value Pharmacy
Las Vegas, NV
(702) 331-0449
[email protected]
Value Pharmacy

Prescription required.
NevadaNOYES
PerforMix Specialty Pharmacy
Salem, New Hampshire
(603) 870-9618
PerforMix Specialty Pharmacy

Prescription required.
New Hampshire, Massachusetts, Maine, VermontNOYES
Colonia Pharmacy
Colonia, NJ
Phone: (732) 381-3400
Fax: (732) 381-3464

https://www.coloniapharmacy.com/

Prescription required.
New JerseyNOYES
Curemed Pharmacy
Clifton, NJ
(862) 225-9432
https://www.curemedpharmacy.com/
New JerseyNOYES
Drug Mart Pharmacy
South Plainfield, NJ
(800) 877-0337
[email protected]
https://www.shopdrugmart.com/

Prescription required.
New Jersey, New York, PennsylvaniaNOYES
Marble Hill Pharmacy Corp.
Bronx, NY
(718) 562-5200
Fax: (718) 562-5300
[email protected]
https://marblehillpharmacy.com/
New YorkNOYES
Dilworth Drugs
Charlotte, NC
(704) 910-4288
[email protected]
https://www.dilworthdrug.com/

Prescription required.
North CarolinaNOYES
Stanley Specialty Pharmacy
Charlotte, NC
(704) 370-6612
Stanley Rx

Prescription required.
North CarolinaNOYES
Central Ohio Compounding Pharmacy
Columbus, OH
(614) 847-0109
https://www.cocprx.com/

Prescription required.
OhioNOYES
Erie Pharmacy
Erie, PA
(814) 402-7123
[email protected]
https://www.eriepharmacy.com/

Prescription required.
PennsylvaniaNOYES
Premier Compounding Center
Portsmouth, RI
(401) 293-3999

Prescription required.
Rhode IslandNOYES
Mt. Juliet Pharmacy
Mt Juliet, TN
(615) 758-4750
[email protected]
https://mtjulietpharmacy.com/

Prescription required.
TennesseeNOYES
Pharmacy Care of Tennessee
Nolensville, TN
(615) 283-8035
https://pctn.net/

Prescription required.
TennesseeNOYES
Austin Compounding Pharmacy
3010 Bee Cave Rd, Ste 100
Austin, TX 78746
(512) 327-7455
https://www.austincompounding.pharmacy/

Prescription required.
TexasNOYES
Edgewood Pharmacy
178 S Friendswood Dr.
Friendswood, TX
(281) 993-4779
[email protected]
https://www.mygnp.com/
TexasNOYES
Greenbusch Pharmacy
Katy, TX
(832) 437-1130
https://www.greenbuschrx.com/

Prescription required.
TexasNOYES
MidCities Pharmacy
Hurst, TX
(817) 605-3500
https://www.midcitiespharmacy.com/

Prescription required.
TexasNOYES
Oakdell Compounding Pharmacy
San Antonio, TX
(210) 614-6200
https://www.oakdellpharmacy.com/

Prescription required
TexasNOYES
Pinecroft Pharmacy
Spring, TX
(281) 466-3650
https://www.pinecroftpharmacy.com/

Prescription required.
TexasNOYES
The Mix Pharmacy
San Antonio, TX
(210) 226-1112
(210) 226-1119 (fax)
(210) 783-8586 (e-fax)
[email protected]
https:www.mixingpharmacy.com/
TexasNOYES
Woodforest Pharmacy, Inc.
Conroe, TX
(936) 788-2012
[email protected]
https://www.woodforestpharmacy.com/

Prescription required.
TexasNOYES
Williamsburg Drug Co
Williamsburg, VA
(757) 229-3560
https://williamsburgdrug.com/

Prescription required.
VirginiaNOYES
South River Compounding Pharmacy
Midlothian, VA
(804) 897-6447
https://www.southriverrx.com/

Prescription required.
Virginia, West VirginiaNOYES
Harbor Health & Apothecary
Gig Harbor, WA
(253) 525-1362
https://harborhealth.net/

Prescription required.
WashigntonNOYES
Boothwyn Pharmacy
Kennet Square, PA
(800) 476-7496
https://boothwynpharmacy.com/

Prescription required.
Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingNOYES
Bitting's Pharmacy
Ocala, FL
(352) 732-3666
[email protected]
https://www.bittingsrx.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
Central FL Pharmacy
Orlando, FL
(407) 898-0055
https://www.centralflpharmacy.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
Clinical Compounding Pharmacy
Naples, FL
(239) 331-3441
[email protected]
https://www.clinicalcompound.com/

Prescription required.
FloridaNOYES
GreenLeaf Apothecary
Fishers, IN
(317) 436-8328
[email protected]
https://mygreenleafrx.com/

Prescription required.
IndianaNOYES
SafeGenericPharmacy
[email protected]
https://www.safegenericpharmacy.com/

Will ship to Canada. Check website for other countries they ship to.
~ Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESYES
TruLife Pharmacy
Green Cove Springs, FL
(904) 531-3030
Fax: (904) 531-3060
[email protected]
https://www.trulifepharmacy.net/

TruLife Pharmacy in N Florida is making ivermectin capsules in strengths of 12 mg ($4.25/ea), 16mg ($4.40/ea.), and 18mg ($4.50/ea.).

Prescription required. Prescribers can send orders via fax (904) 531-3060), scan to e-mail ([email protected]), or e-prescribe.
Florida, Georgia, Mississippi, New YorkNOYES
Fresh Pharmacy
Lenoir, TN
(865) 988-0000
Fax: (865) 986-1542
[email protected]
https://freshdrugs.com/

Prescription required.
TennesseeNOYES
CaringRX Pharmacy
Plano, TX
(972) 378-4107
[email protected]
https://www.caringrxpharmacy.com/

Prescription required.
TexasNOYES
AA Shelby Family Pharmacy
4887 Hayes Rd,
Shelby Township, MI 48315
Telephone: (586) 461-2900
Fax: (586) 461-2464
[email protected]
MichiganNOYES
AAA Dalcoma Specialty Pharmacy
Sterling Heights, MI
(586) 697-3877
[email protected]
https://www.dalcomarx.com/
MichiganNOYES
Saffa Compounding Pharmacy
Tulsa, OK
(918) 492-4242
https://www.saffarx.com/

Prescription required
OklahomaNOYES
NextGenRx Compounding Pharmacy
1811 W. New Orleans St., Ste 101, Broken Arrow, OK
(918) 578-0031
[email protected]
https://mynextgenrx.com/
OklahomaNOYES
Bayside Pharmacy
Erie, PA
(814) 877-6785
(814) 351-0026 (fax)
[email protected]
https://www.baysidepharm.com/

Prescription required.
PennsylvaniaNOYES
MedPark Pharmacy
San Marcos, TX
(512) 353-8900
https://medparkpharmacy.com/

Prescription required
TexasNOYES
No Virus Store
Kalbadevi, Mumbai, India
(520) 200-3746
[email protected]

Check website for countries shipped to.
~ Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Canadian Health&Care Mall
Vancouver, BC, Canada
(718)487-9792
+44 (203) 239-7092
https://mycanadianhealthcaremall.com/

Check website for countries shipped to.
~ Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Welcome Enterprises
Mumbai, Maharashtra, India
+91 (804) 607-2951
https://www.indiamart.com/welcomehealthcare

Check website for countries shipped to.
~ Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO
Inhouse Pharmacy
Porta Vila, Vanuatu
(800) 868-9064
[email protected]
https://www.inhousepharmacy.vu/

Check website for countries shipped to for ordering/payment processes and countries shipped to.
~ Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, WyomingYESNO

*FLCCC không có liên kết với bất kỳ bác sĩ nào trong cả hai danh sách và không có động cơ tài chính nào trong việc đặt tên của họ ở đây.

Chia sẻ những câu chuyện thành công của ivermectin:

Tài nguyên bổ sung:

'Mục đích của báo cáo này là để báo trước cho mọi người rằng điều này sắp xảy ra: chuẩn bị, nhận nguồn cung cấp, sẵn sàng phê duyệt nó. Chúng tôi cần phải sẵn sàng. '

'Xác suất mà các tác động đo được đối với sự sống sót của ivermectin là do ngẫu nhiên là "1 trong 5,000"

'Vắc xin Oxford - AZ giảm nguy cơ lây truyền 54%, nhưng các chủng SARS-CoV-2 mới có khả năng lây truyền cao hơn 50–74%. Ivermectin làm sạch virus nhanh hơn. Tiêm chủng hàng loạt, cộng với điều trị ivermectin cho bất kỳ ai xét nghiệm vi rút dương tính, là con đường phía trước. '

Tiến sĩ Andrew Hill
Tư vấn trưởng cho WHO về Ivermectin cho COVID-19
Nghiên cứu sinh Dược học, Đại học Liverpool, Vương quốc Anh

Trong khi bạn đang ở đây trên trang web của chúng tôi, vui lòng quan sát xung quanh và được thông báo càng nhiều càng tốt về các phương pháp điều trị có sẵn cho bạn và gia đình của bạn để phòng ngừa và điều trị sớm COVID-19; và phương pháp hiệu quả cao mà chúng tôi đã phát triển cho bệnh nhân nhập viện.