->

COVID-19 giao thức

I-RECOVER: Điều trị sau khi tiêm vắc xin

I-RECOVER: Biểu trưng Điều trị Sau Tiêm chủng

Xử trí hội chứng sau tiêm vắc xin

Các cơ quan y tế công cộng lớn không công nhận thương tích sau khi tiêm vắc-xin COVID; và không có mã phân loại ICD cụ thể cho bệnh này. Tuy nhiên, trong khi không có định nghĩa chính thức tồn tại, mối tương quan về thời gian giữa một bệnh nhân nhận được COVID-19 vắc xin và bắt đầu hoặc xấu đi các biểu hiện lâm sàng là đủ để chẩn đoán là COVID-19 thương tích do vắc xin gây ra khi các triệu chứng không giải thích được do các nguyên nhân đồng thời khác.

Vì không có báo cáo nào được công bố chi tiết về việc quản lý bệnh nhân bị thương do vắc-xin, phương pháp điều trị của chúng tôi dựa trên cơ chế phát sinh bệnh đã được công bố, quan sát lâm sàng và giai thoại của bệnh nhân. Việc điều trị phải được cá nhân hóa tùy theo các triệu chứng biểu hiện và hội chứng bệnh của từng bệnh nhân. Có khả năng là không phải tất cả bệnh nhân đều đáp ứng như nhau với cùng một can thiệp; một can thiệp cụ thể có thể cứu sống một bệnh nhân và hoàn toàn không hiệu quả cho bệnh nhân khác.

Điều trị sớm là điều cần thiết; khả năng đáp ứng với điều trị sẽ bị giảm sút khi điều trị bị trì hoãn.

Để có hướng dẫn chi tiết và nguồn, hãy tải xuống Phương pháp tiếp cận quản lý hội chứng sau tiêm vắc xin PDF.

I-RECOVER: Điều trị sau khi tiêm vắc xin

Phiên bản 3, ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX