->

COVID-19 Protokoll

Protokoll för förebyggande och behandling för COVID-19

I oktober 2020 antogs ivermektin som ett centralt läkemedel i våra protokoll för förebyggande och behandling av COVID-19. För mer information om ivermektin, gå till vårt nya  Ivermectin i COVID-19 sida, där du också hittar vårt manuskript som nyligen godkändes för publicering i en stor medicinsk tidskrift som heter "Review of the Emerging Evidence Supporting the Use of Ivermectin in the Profylaxis and Treatment of COVID-19".

På dessa sidor kan du också ladda ner FLCCC Alliansens protokoll för att förebygga och behandla COVID-19:

      

För PATIENTER OCH RELATIVA, se igenom vår HJÄLPSIDOR. Där kan du hitta information om hur du hittar läkare som ordinerar ivermektin samt information som du kan dela med din primärvårdsläkare i händelse av att de ännu inte har fått kännedom om de aktuella bevisen för att stödja ivermektins effekt i COVID-19 förebyggande och behandling.