->

Lekárske dôkazy a voliteľné lieky

Voliteľné lieky na liečbu COVID-19

Zakladajúci princíp, ktorý je základom nášho I-MASK+ a MATH+ liečebné protokoly je, že sa vyvíjajú v súlade s objavujúcimi sa dôkazmi o terapeutických pokusoch, ako aj s novými patofyziologickými poznatkami. Keď dostatočné podporné dôkazy pre nové terapeutické proti COVID-19 sa objavujú, tieto lieky pridávame ako „voliteľné“ zložky až do času, keď budeme môcť lepšie objasniť ich aditívnu alebo synergickú účinnosť k existujúcim základným terapiám.

Najpútavejšie nedávne terapeutické dôkazy naznačujú úlohu nasledujúcich terapií:

  • Fluvoxamín: 50 mg PO BIDU po dobu 14 dní. Selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu (SSRI), ktorý aktivuje receptory sigma-1 a znižuje produkciu cytokínov. Dve randomizované kontrolné štúdie zistili znížené riziko hospitalizácie a čas do klinického zotavenia. Väčšie pokusy prebiehajú.
  • Cyproheptadín: 6 mg PO TID, monitorujte ospalosť. Stále viac dôkazov identifikovalo jasnú patofyziologickú úlohu nadmernej aktivácie krvných doštičiek s uvoľňovaním serotonínu v krvi COVID-19, čím sa vysvetľujú viaceré pozorované fyziologické abnormality (hyperpnoe, pľúcna vazodilatácia, vazokonstrikcia obličiek, neurologická dysfunkcia atď.), ktoré sa často rýchlo zvrátia v prítomnosti anti-serotonínového činidla cyproheptadínu.
  • Dulaterid: Muži, ktorí sa vyvíjajú COVID-19 majú výrazne horší výsledok ako ženy (nezávisle od iných rizikových faktorov). Tento účinok môže byť čiastočne sprostredkovaný testosterónom. Testosterón zvyšuje expresiu transmembránovej proteázy, serínu 2 (TMPRSS2), ktorá je potrebná na primovanie špičkového proteínu na bunkovú fúziu. Ukázalo sa, že antiandrogény dutasterid 0.5 mg / deň a proxalutamid 200 mg / deň (NCT 04446429) znižujú čas do vírusového klírensu, zlepšujú čas do zotavenia a znižujú hospitalizáciu u mužov s COVID-19 v ambulantnom prostredí. Je potrebné poznamenať, že proxalutamid nie je v USA k dispozícii.
  • Kolchicín: Iba včasné ambulantné použitie - 0.6 mg BID počas 3 dní, potom znížiť na 0.6 mg denne, celkovo 30 dní. V štúdii COLCORONA kolchicín znižoval potrebu hospitalizácie (4.5 oproti 5.7%) u vysoko rizikových pacientov. Liek bol spájaný so zvýšeným rizikom vedľajších účinkov, najmä hnačky a pľúcnej embólie. Nie je jasné, či má kolchicín prínos pre pacientov užívajúcich ivermektín a či má pridanie kolchicínu k ivermektínu aditívne účinky.