->

Nowy I-MASK+ Najczęściej zadawane pytania

Nowy I-MASK+ FAQ

W miarę jak wirus mutuje i pojawiają się warianty, zbadamy dowody i odpowiednio dostosujemy protokoły. Na przykład, gdy pojawił się wariant delta, z wyższym mianem wirusa, przenośnością i ciężkością szpitalną, potrzebne były dodatkowe i silniejsze opcje. Omicron reaguje na różne kombinacje leków, a leczenie będzie zależeć od dostępności i wykonalności przepisywania leków w różnych krajach i regionach. U pacjentów z wyższym ryzykiem często rozwijają się ciężkie postacie COVID-19dlatego w takich przypadkach należy rozważyć liczniejszą terapię wielolekową. We wszystkich przypadkach wysoce zalecane jest płukanie jamy ustnej i nosa, witamina D, witamina C, cynk, melatonina, kwercetyna i aspiryna.

Nie musisz używać wszystkich tych leków, jak wyjaśniono w punkcie 1 powyżej. Naszym celem jest zapewnienie dodatkowych opcji dla różnych okoliczności klinicznych i czynników ryzyka ciężkiego COVID-19. Zachęcamy jednak do stosowania wyższych dawek iwermektyny, kombinacji dwulekowych oraz suplementów dla wariantu Delta. Wszystkie proponowane leki w naszych protokołach są już istniejącymi lekami, które zostały ponownie przeznaczone COVID-19 o ugruntowanym długoterminowym profilu bezpieczeństwa zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet. Nie opisano znaczących interakcji farmakologicznych dla żadnej z możliwych kombinacji.

Chociaż androgeny są hormonami o działaniu podobnym do testosteronu, tj. oddziałują z receptorem testosteronu (dokładniej zwanym „receptorem androgenowym”), kobiety nie tylko mają receptory dla androgenów, ale mają tendencję do wykazywania zwiększonej wrażliwości na androgeny.
Dlatego terapia antyandrogenowa jest przeznaczona nie tylko dla mężczyzn, ale także dla kobiet.

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego terapia antyandrogenowa jest ważnym nowym celem terapeutycznym, należy najpierw podkreślić kilka punktów:

1. Istnieją wyraźne różnice między płciami pod względem: COVID-19 powaga:

  • mężczyźni z łysieniem androgenowym (wypadanie włosów, łysienie) są bardziej narażeni
  • użytkownicy sterydów anaboliczno-androgennych do celów rekreacyjnych są narażeni na większe ryzyko
  • kobiety z fenotypami hiperandrogennymi (zespół policystycznych jajników, hirsutyzm…) wykazują większe objawy COVID-19
  • dzieci (przed okresem dojrzewania) są szczególnie chronione przed cięższymi COVID-19

2. Istnieją dowody, że TMPRSS-2 (białko powierzchniowe komórek śródbłonka) ma kluczowe znaczenie dla wejścia do komórek SARS-CoV-2, ponieważ stymuluje („przygotowuje”) wirusa do sprzężenia z ACE-2 i wniknięcia do komórek. TMPRSS-2 to prawie wyłącznie regulowany przez androgeny.

3. In vitro (w laboratorium) odkryliśmy, że proksalutamid, antyandrogen, blokuje wnikanie do komórek SARS-CoV-2 i redukuje markery stanu zapalnego, co prawdopodobnie odzwierciedla działanie całej klasy leków.

4. Istnieją dowody na to, że przewlekłe zażywanie antyandrogenów różnymi metodami (inhibitory alfa-reduktazy, niesteroidowe antyandrogeny, wysokie dawki spironolaktonu) w leczeniu różnych chorób (rak prostaty, łagodny przerost prostaty, łysienie androgenowe, hirsutyzm, policystyczne jajniki syndrom itp…) są chronione przed poważnymi COVID-19.

5. Spironolakton, dutasteryd i proksalutamid okazały się skuteczne we wczesnym okresie COVID-19 leczenia, podczas tej fazy replikacji wirusa.

6. W przypadku stosowania dutasterydu i proksalutamidu zaobserwowano nieoczekiwane działanie przeciwzapalne, immunoregulacyjne i przeciwzakrzepowe, co pozwala postawić hipotezę jego skuteczności w późniejszych stadiach COVID-19. Badania potwierdziły, że w wysoce patogennym wariancie (VOC) gamma (P1) lek antyandrogenowy proksalutmid doprowadził do znacznego zmniejszenia śmiertelności w dużym randomizowanym, kontrolowanym badaniu. Wykazano również, że finasteryd jest korzystny dla pacjentów hospitalizowanych.

Referencje:
Androgeny regulują receptor SARS-CoV-2
Leki na prostatę i SARS-CoV-2
Spironolakton i Covid-19

Nitazoxanide (nit-a-zox-a-nide) jest, podobnie jak iwermektyna, znanym lekiem przeciwpasożytniczym, który później okazał się skuteczny przeciwko szerokiej gamie wirusów, od grypy po rotawirusy. Nitazoksanid jest oficjalnie zatwierdzony (na etykiecie) do leczenia rotawirusowych infekcji żołądkowo-jelitowych u dzieci w niektórych krajach. Chociaż nitazoksanid i iwermektyna mają podobne wskazania medyczne, ich mechanizmy działania przeciwko SARS-CoV-2 są od siebie całkowicie niezależne, co sugeruje, że połączenie może prowadzić do efektów synergicznych, co stwierdzono we wstępnych badaniach obserwacyjnych.

RCT nitazoksanid
Nitazoksanid i pracownicy służby zdrowia

FLCCC włącza terapie do swoich protokołów leczenia w oparciu o liczne kryteria, w tym biologiczną wiarygodność mechanizmu działania, bezpieczeństwo, farmakologię, koszt, skalowalność oraz wystarczające i spójne wyniki z danych z badań obserwacyjnych i randomizowanych badań klinicznych. Wraz ze wzrostem dowodów potwierdzających obecność przeciwciał monoklonalnych stosowanych u pacjentów ambulatoryjnych wysokiego ryzyka, dodaliśmy to jako opcję w naszym protokole. Proponowana kombinacja przeciwciał monoklonalnych wykazała skuteczność, ale musimy podkreślić, że powinna być podana w ciągu 7 dni od pierwszych objawów. Musimy również podkreślić, że przeciwciała monoklonalne są kosztowną terapią i prawdopodobnie nie są dostępne dla wielu pacjentów nie tylko w USA, ale na całym świecie.

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu Covid-19

Antyandrogeny są przeciwwskazane w przypadku ciąży i karmienia piersią i nie należy ich podawać dzieciom. Bezpieczeństwo leków antyandrogenowych zostało dobrze ugruntowane w chorobach nerek, wątroby i serca i nie ma przeciwwskazań do ich stosowania w tych schorzeniach. Leki antyandrogenowe wykazały znaczne zmniejszenie liczby hospitalizacji i śmiertelności w dwóch dużych randomizowanych badaniach kontrolowanych. Spironolakton jest preferowany w chorobach serca i niewydolności nerek, ponieważ może pełnić funkcję ochronną w tych chorobach. W oparciu o aktualne dowody nie znaleźliśmy żadnych przeciwwskazań u pacjentów dializowanych, pacjentów z obniżoną odpornością lub pacjentów stosujących leki rozrzedzające krew.