->

Listy rządowe

Listy rządowe

Staramy się ratować życie, pisząc światowych liderów, aby zachęcić ich do stosowania niedrogich, łatwo dostępnych, bezpiecznych i skutecznych leków w naszych protokołach w celu zapobiegania i leczenia epidemii COVID-19. Poniżej znajdują się listy, które wysłaliśmy.