->

Filmy i prasa

Listy do światowych przywódców

FLCCC połączyła się z innymi agencjami naukowymi i humanitarnymi na całym świecie, pisząc listy do przywódców wielu narodów, starając się ratować życie swoich ludzi przed spustoszeniem pandemii koronawirusa. Ponieważ wielu liderów nie jest świadomych bezpieczeństwa i skuteczności iwermektyny w leczeniu Covid-19, lub zostaliśmy zachęceni przez innych, aby nie stosować tego niedrogiego i łatwo dostępnego leku, piszemy, aby podzielić się naszymi protokołami leczenia oraz wiadomościami o skutecznej profilaktyce i wczesnych wynikach leczenia, które są obecnie widoczne w wielu krajach. Pierwszy z tych listów trafił do Indonezji.