->

Nieuw I-MASK+ Veelgestelde vragen

Nieuw I-MASK+ FAQ

Met de toenemende prevalentie van de Delta-variant en de hogere virale lasten, overdraagbaarheid en ernst van het ziekenhuis, zijn soms aanvullende en krachtigere opties nodig. Verschillende combinaties van geneesmiddelen zijn nu mogelijk en het gebruik zal afhangen van de beschikbaarheid en haalbaarheid van het voorschrijven van het geneesmiddel in verschillende landen en regio's. Ivermectine moet worden behouden als de hoeksteen van COVID-19 behandelingen en dienen in hogere doses te worden gegeven aan patiënten die zijn geïnfecteerd met de Delta-variant. Hogere doses ivermectine kunnen worden gecombineerd met een of meer opties. Anti-androgenen zijn goede opties om te combineren met een hoge dosis ivermectine vanwege de waarschijnlijke verbeterde respons, omdat ze verschillende werkingsmechanismen hebben. Nitazoxanide kan ook gecombineerd worden met ivermectine. Fluvoxamine kan aanzienlijke bijwerkingen veroorzaken, daarom raden we aan om fluoxetine als alternatief te gebruiken om de tolerantie te verbeteren. Hoe dan ook, dergelijke middelen kunnen het reactievermogen nog verder verbeteren wanneer ze worden gecombineerd met ivermectine. Ten slotte ontwikkelen patiënten met een hoger risico vaak ernstige vormen van COVID-19 daarom moet in dergelijke gevallen een groter aantal multidrugstherapie worden overwogen. In alle gevallen zijn mond- en neusspoeling, vitamine D, vitamine C, zink, melatonine, quercetine en aspirine verplicht.

U hoeft niet al deze medicijnen te gebruiken zoals uitgelegd in #1 hierboven. Ons doel is om aanvullende opties te bieden voor verschillende klinische omstandigheden en risicofactoren voor ernstige COVID-19. Wel stimuleren we het gebruik van hogere doses ivermectine, combinaties van twee geneesmiddelen en de supplementen voor de Delta-variant. Alle voorgestelde medicijnen in onze protocollen zijn reeds bestaande medicijnen waarvoor een nieuwe bestemming is gegeven COVID-19 met een goed vastgesteld veiligheidsprofiel op lange termijn bij zowel mannen als vrouwen. Er zijn geen significante farmacologische interacties beschreven voor een van de mogelijke combinaties.

Hoewel androgenen hormonen zijn met een testosteronachtige werking, dwz ze interageren met de testosteronreceptor (precies een "androgeenreceptor" genoemd), hebben vrouwen niet alleen receptoren voor androgenen, maar vertonen ze ook een verhoogde gevoeligheid voor androgenen.
Daarom is anti-androgeentherapie niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen.

Om beter te begrijpen waarom anti-androgeentherapie een belangrijk nieuw therapeutisch doelwit is, moeten eerst enkele punten worden benadrukt:

1. Er zijn duidelijke genderverschillen in termen van: COVID-19 Ernst:

  • mannen met androgene alopecia (haaruitval, kaalheid) lopen een groter risico
  • gebruikers van anabole androgene steroïden voor recreatieve doeleinden lopen een groter risico
  • vrouwen met hyperandrogene fenotypes (polycysteus ovariumsyndroom, hirsutisme...) vertonen meer symptomen van COVID-19
  • kinderen (pre-puberteit) zijn met name beschermd tegen ernstigere COVID-19

2. Er zijn aanwijzingen dat TMPRSS-2 (een endotheelceloppervlakte-eiwit) van cruciaal belang is voor het binnendringen van SARS-CoV-2-cellen, omdat het het virus voorbereidt ('bereidt') om te koppelen aan ACE-2 en cellen binnen te gaan. TMPRSS-2 is bijna alleen gereguleerd door androgenen.

3. In vitro (in het laboratorium) ontdekten we dat proxalutamide, een anti-androgeen, het binnendringen van SARS-CoV-2-cellen blokkeert en ontstekingsmarkers vermindert, wat waarschijnlijk aangeeft dat dit het effect is van de hele klasse geneesmiddelen.

4. Er zijn aanwijzingen dat chronische anti-androgeengebruikers van verschillende modaliteiten (5alfa-reductaseremmers, niet-steroïde anti-androgenen, hooggedoseerde spironolacton) voor een verscheidenheid aan ziekten (prostaatkanker, goedaardige prostaathyperplasie, alopecia androgenetica, hirsutisme, polycysteus ovarium syndroom, enz…) zijn beschermd tegen ernstige COVID-19.

5. Van spironolacton, dutasteride en proxalutamide is aangetoond dat ze effectief zijn voor vroege COVID-19 behandeling, tijdens deze virale replicatieve fase.

6. Bij het gebruik van dutasteride en proxalutamide werden onverwachte ontstekingsremmende, immuunregulerende en antitrombotische effecten waargenomen, waardoor we de werkzaamheid ervan in latere stadia van COVID-19. Studies hebben bevestigd dat in de hoogpathogene variant of concern (VOC) gamma (P1) variant, het anti-androgeengeneesmiddel proxalutmide leidde tot een enorme vermindering van de mortaliteit in een grote gerandomiseerde gecontroleerde studie. Finasteride is ook gunstig gebleken voor gehospitaliseerde patiënten.

Referenties:
Androgenen reguleren de SARS-CoV-2-receptor
Prostaatmedicijnen en SARS-CoV-2
spironolacton en Covid-19

Nitazoxanide (nit-a-zox-a-nide) is, net als ivermectine, een bekend antiparasitair medicijn dat later effectief bleek te zijn tegen een breed scala aan virussen, van influenza tot rotavirus. Nitazoxanide is officieel goedgekeurd (on-label) voor de behandeling van gastro-intestinale infecties met rotavirus bij kinderen in sommige landen. Hoewel nitazoxanide en ivermectine vergelijkbare medische indicaties hebben, zijn hun werkingsmechanismen tegen SARS-CoV-2 volledig onafhankelijk van elkaar, wat suggereert dat de combinatie zou kunnen leiden tot synergetische effecten, wat is gevonden in voorlopige observationele studies.

RCT nitazoxanide
Nitazoxanide en gezondheidswerkers

De FLCCC neemt therapieën op in hun behandelingsprotocollen op basis van tal van criteria, waaronder biologische aannemelijkheid van het werkingsmechanisme, veiligheid, farmacologie, kosten, schaalbaarheid, samen met voldoende en consistente resultaten van observationele en gerandomiseerde klinische onderzoeksgegevens. Met het toegenomen bewijs ter ondersteuning van monoklonale antilichamen die worden gebruikt bij poliklinische patiënten met een hoog risico, hebben we het als een optie toegevoegd aan ons protocol. De voorgestelde combinatie van monoklonale antilichamen heeft de werkzaamheid aangetoond, maar we moeten benadrukken dat deze binnen 7 dagen na de eerste symptomen moet worden toegediend. We moeten ook benadrukken dat monoklonale antilichamen een dure behandeling zijn en waarschijnlijk niet toegankelijk voor veel patiënten, niet alleen in de VS maar over de hele wereld.

Monoklonale antilichamen bij de behandeling van Covid-19

Antiandrogenen zijn gecontra-indiceerd bij zwangerschap en borstvoeding en mogen niet aan kinderen worden toegediend. De veiligheid van anti-androgeenmedicatie is goed ingeburgerd bij nier-, lever- en hartaandoeningen en er zijn geen contra-indicaties voor toediening bij deze aandoeningen. Antiandrogeenmedicijnen hebben in twee grote gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken een enorme vermindering van ziekenhuisopnames en mortaliteit laten zien. Spironolacton heeft de voorkeur voor hartaandoeningen en nierfalen, omdat het een beschermende functie kan hebben bij deze ziekten. Op basis van het huidige bewijs hebben we geen contra-indicaties gevonden bij dialysepatiënten, immuungecompromitteerde patiënten of patiënten die bloedverdunners gebruiken.