->

COVID-19 protocollen

I-RECOVER: Behandeling na vaccinatie

I-RECOVER: Logo na vaccinatiebehandeling

Beheer van postvaccinatiesyndroom

Grote volksgezondheidsinstanties erkennen post-COVID-vaccinverwondingen niet; en er is geen specifieke ICD-classificatiecode voor deze ziekte. Hoewel er geen officiële definitie bestaat, is er een temporele correlatie tussen een patiënt die een COVID-19 vaccin en het begin of verergering van klinische manifestaties is voldoende om een ​​diagnose te stellen als: COVID-19 vaccin-geïnduceerd letsel wanneer de symptomen onverklaarbaar zijn door andere gelijktijdige oorzaken.

Aangezien er geen gepubliceerde rapporten zijn waarin de behandeling van door vaccins gewonde patiënten wordt beschreven, is onze behandelingsbenadering gebaseerd op het veronderstelde pathogenetische mechanisme, klinische observatie en anekdotes van patiënten. De behandeling moet worden geïndividualiseerd op basis van de symptomen en ziektesyndromen van elke patiënt. Het is waarschijnlijk dat niet alle patiënten gelijk zullen reageren op dezelfde interventie; een bepaalde interventie kan voor de ene patiënt levensreddend zijn en voor de andere totaal ondoeltreffend.

Vroege behandeling is essentieel; het is waarschijnlijk dat de respons op de behandeling zal afnemen als de behandeling wordt uitgesteld.

Voor gedetailleerde instructies en bronnen, download Een benadering van de behandeling van postvaccinatiesyndroom PDF.

I-RECOVER: Behandeling na vaccinatie

Versie 3, 8 juni 2022