->

Κυβερνητικές Επιστολές

Κυβερνητικές Επιστολές

Προσπαθούμε να σώσουμε ζωές γράφοντας παγκόσμιους ηγέτες για να τους ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιούν τα φθηνά, άμεσα διαθέσιμα, ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα στα πρωτόκολλά μας για την πρόληψη και τη θεραπεία επιδημιών COVID-19Ε Παρακάτω είναι οι επιστολές που έχουμε στείλει.