->

Σχετικά με εμάς

Δήλωση αποστολής και στόχοι

Δημιουργήθηκε από κορυφαίους ειδικούς κρίσιμης φροντίδας τον Μάρτιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας Coronavirus, το «Front Line COVID-19 Critical Care Alliance«είναι τώρα ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 501 (γ) (3) που είναι αφιερωμένος στην ανάπτυξη πρωτόκολλων υψηλής αποτελεσματικότητας για την αποτροπή της μετάδοσης COVID-19 και για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για ασθενείς που πάσχουν από την ασθένεια.

Είμαστε αφοσιωμένοι στο

  • Επισκόπηση όλων των αναδυόμενων δημοσιευμένων ιατρικών βιβλιοθηκών στις COVID-19 από in-vitro, ζωικές, κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες.
  • Ανάπτυξη αποτελεσματικών πρωτοκόλλων θεραπείας για COVID-19 που εξελίσσονται ενσωματώνοντας πρόσφατα αναγνωρισμένες, εφαρμόσιμες θεραπευτικές και παθοφυσιολογικές ιδέες.
  • Εκπαίδευση γιατρών σχετικά με ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις σε όλες τις φάσεις του COVID-19, από τις στρατηγικές πρόληψης ασθενειών έως τη χρήση των πρωτοκόλλων θεραπείας συνδυασμού και στα δύο αρχικά στάδια (I-MASK+) και νοσηλευόμενοι ασθενείς (MATH+).
  • Βελτίωση των αποτελεσμάτων για άτομα που επηρεάζονται από COVID-19 διαταραχές μέσω προληπτικών και θεραπευτικών στρατηγικών σχεδιασμένων για τη βελτιστοποίηση της υγείας.
  • Διδασκαλία στο κοινό τρόπων πρόληψης της μετάδοσης του ιού και συνηγορίας για την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
  • Συντονισμός και επιτάχυνση του σχηματισμού ερευνητικών μελετών που θα υποστηρίξουν αποτελεσματική πρόληψη και θεραπευτικές θεραπείες για όλους τους οποίους επηρεάζονται COVID-19.

Επιτυγχάνουμε αυτούς τους στόχους χορηγώντας ιατρική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας τόσο για το κοινό όσο και για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών χειρογράφων, συνεντεύξεων στα μέσα ενημέρωσης και ιατρικών διαλέξεων για ιατρικούς παρόχους και το κοινό.

Οι χρηματοδοτικές μας ανάγκες είναι

  • Να διεξαγάγει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού για την προώθηση της πρόληψης των ασθενειών και της έγκαιρης θεραπείας με την πρόσληψη επαγγελματιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και δημοσίων σχέσεων για την εμπλοκή και τη βελτιστοποίηση της χρήσης ραδιοφώνου, εκτύπωσης, τηλεόρασης και κοινωνικών μέσων για την ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον για τις ιατρικές μας γνώσεις και αποτελεσματικές πρωτόκολλα θεραπείας, ιδίως την πρόσφατα αποδεδειγμένη προφύλαξη και πρωτόκολλο πρώιμης θεραπείας που ονομάζεται I-MASK+.
  • Για τη χρηματοδότηση επαγγελματιών σχεδιασμού ιστοσελίδων για τη διατήρηση της παρουσίας και των διαδικτυακών πυλών πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ενημερωμένες, φιλικές προς το χρήστη και ενημερωτικές με τις τελευταίες ιατρικές πληροφορίες και προτάσεις θεραπείας.
  • Να υποστηρίξουμε το προσωπικό που είναι σε θέση να ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση και σε άλλους σημαντικούς οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό και οι δύο αυτές υπηρεσίες να επικυρώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των αναγνωρισμένων θεραπειών μας και συνεπώς να τις υιοθετήσουν σε μεγάλη κλίμακα, σχηματίζοντας ιδανικά ένα νέο πρότυπο φροντίδας για COVID-19.

 Κατεβάστε τη Δήλωση Αποστολής και τους Στόχους μας

Παρακαλώ πηγαίνετε στο μας  σελίδα δωρεών εάν θέλετε να υποστηρίξετε την εκπαίδευσή μας για επαγγελματίες του ιατρικού τομέα και το κοινό με ασφαλείς και αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης και θεραπείας COVID-19.