->

COVID-19 protokoly

I-RECOVER: Postvakcinační léčba

I-RECOVER: Logo po vakcinační léčbě

Léčba postvakcinačního syndromu

Hlavní orgány veřejného zdraví neuznávají poranění po očkování COVID; a pro toto onemocnění neexistuje žádný specifický klasifikační kód ICD. I když však neexistuje žádná oficiální definice, existuje dočasná korelace mezi pacientem, který dostává a COVID-19 k diagnóze jako a. vakcína a začátek nebo zhoršení klinických projevů stačí COVID-19 poškození způsobené vakcínou, když symptomy nejsou vysvětleny jinými souběžnými příčinami.

Vzhledem k tomu, že neexistují žádné publikované zprávy podrobně popisující léčbu pacientů zraněných vakcínou, náš přístup k léčbě je založen na postulovaném patogenetickém mechanismu, klinickém pozorování a anekdotách pacientů. Léčba musí být individualizována podle symptomů a chorobných syndromů každého pacienta. Je pravděpodobné, že ne všichni pacienti budou na stejnou intervenci reagovat stejně; konkrétní intervence může pro jednoho pacienta zachránit život a pro jiného zcela neúčinná.

Včasná léčba je nezbytná; je pravděpodobné, že při oddálení léčby bude odezva na léčbu oslabena.

Pro podrobné pokyny a zdroje si stáhněte Přístup k managementu postvakcinačního syndromu PDF.

I-RECOVER: Postvakcinační léčba

Verze 3, 8. června 2022